Harbor Fence

Et unikt forebyggende tiltak mot lakselus

Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor as AS.

Funn fra forskningsarbeidet har vist at luselarver mister evnen til å feste seg på laks etter påvirkning av små elektromagnetiske felt.

Harbor Fence utnytter denne effekten gjennom et omsluttende elektromagnetisk felt som spennes opp rundt merden. Feltet tar form som et åpent gjerde og uskadeliggjør luselarver på vei inn i merden.

God gjennomstrømning av vann gjør at luselarver produsert inne i merden også uskadeliggjøres når de driver ut av et Harbor Fence anlegg. Det bidrar til redusert smitte på tilliggende merder, på andre lokaliteter og på villaks.

Harbor Fence er lokalt virkende og gjør ingen skade på fisk inne i merden.

Harbor Fence reduserer behovet for andre tiltak i betydelig grad. Kostnadsmessig vil bare én til to reduserte lusebehandlinger forsvare løsningen.

Slik fungerer det

Pulsgenerator

Pulsgeneratoren er den delen i systemet som er ansvarlig for å levere strømpulser ut i elektrodene som henger vertikalt i sjøen.

Ved å gjøre dette dannes det et elektromagnetisk felt rundt oppdrettsmerden som gjør at lakseluslarvene mister evnen til å feste seg på laksen.

Elektroder

En Harbor Fence Installasjon består av halvledende strømkabler som lekker strøm og som danner et elektromagnetisk felt. Feltet tar form som et åpent gjerde og kringvern, og danner en ytre sikring.

Strømskap

Strømskapet styrer hyppighet og lengde på pulsene som styres ned i elektrodene.

I løpet av høsten 21 vil strømskapet overføre løpende sanntidsdata om sjøens tilstand som grunnlag for optimalisering, overvåking og kontroll.

Laksen

Vi er opptatt av fiskehelse og har derfor designet et produkt som ivaretar akkurat dette.

Ved bruk av strøm inaktiverer vi lakselusen før den infiserer fisken og lager sår. Det gjør fisken mer utsatt for andre sykdommer.

​Systemet har ingen risiko for laksens helse.

Produkt og installasjon

Harbor Fence festes som et gitter av strømførende ledninger på utsiden av laksemerden.

Harbor Fence er fleksibelt og etableres ved å koble sammen 10 meter brede grunnseksjoner til en ønsket omkrets. Standard dybde for en installasjon er 10 meter.

Harbor Fence fungerer like godt på plastmerder som på stålmerder.

Drift og vedlikehold

En Harbor Fence installasjon har et årlig strømforbruk på 9000kWh.

Harbor Fence installasjonen rengjøres som del av øvrig notvask. Her kommer Harbor med spennende nyheter fremover.

Gjennom serviceavtale sørger Harbor for at Harbor Fence alltid fungerer etter hensikten.

Retur og skifte av Harbor Fence installasjoner følger som del av Harbors forretningskonsept.

null
null
null