Fiskehelse

Vi er opptatt av fiskens velvære. Derfor har vi utviklet en miljøvennlig, bærekraftig løsning som ivaretar laksens helse uten noen form for mekanisk påkjenning.

Ved bruk av strøm inaktiverer vi lakselusen før den infiserer fisken og hindrer skade som gjør fisken  mer utsatt for andre sykdommer.

​Vi lar fisken være i fred.

null
Aldrin, 2019, FHF 901414
"Hvis en kan halvere påslag av kopepoditter første 6 måneder i sjø kan behandlingsbehovet reduseres med 40-60%"

På hvilken måte hjelper dette fisken?

null

1. Redusert reaktiv behandling gjør at fisken vokser raskere.

null

2. Redusert reaktiv behandling gir økt fiskehelse.

null

3. Redusert reaktiv behandling gir redusert dødelighet.

null

4. Redusert reaktiv behandling gir reduserte kostnader.

Bærekraft

Vi er stolte av å kunne tilby havbruksbransjen et forebyggende, miljøvennlig og bærekraftig verktøy. “Vi lar fisken være i fred”

  • Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor AS.
  • Reduserer påslag av lakselus i betydelig grad.
  • Full gjennomstrømming av vann sikrer god tilførsel av oksygenrikt vann
  • Harbor Fence er en trygg havn for fisken - virker 24/7 uten at det påvirker jobben på merdkanten
  • Vi leverer til hele norge og har flere kunder langs hele kysten

Harbor hjelper oppdrettsnæringen å produserer i tråd med FNs bærekraftsmål.