Om oss

Harbor AS har sin opprinnelse i fra Hjelmeland, hvor testing og utvikling i all hovedsak har foregått.

Produksjon og hovedkontor er lokalisert i Dusavik, Randaberg.

Harbor as har gjennom flere år utviklet en robust preventiv løsning mot lakselus. Verifisering og pilotering er gjennomført på kommersielle storskala anlegg i perioden 2015 til 2019.

Harbor har gjennomført vellykket teknisk og mekanisk verifisering gjennom to laksegenerasjoner på kommersielle pilotanlegg som ble avsluttet våren 2020.

Harbor er i kommersiell drift og leverer til flere kunder langs hele kysten. Montering og service utføres av våre egne kompetente team.

Samarbeid og prosess

Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor AS.

Funn fra forskningsarbeidet har vist at luselarver mister evnen til å feste seg på laks etter påvirkning av små elektromagnetiske felt.

Harbor Fence utnytter denne effekten gjennom et omsluttende elektromagnetisk felt som spennes opp rundt merden. Feltet tar form som et åpent gjerde og  uskadeliggjør luselarver på vei inn i merden.

God gjennomstrømning av vann gjør at luselarver produsert inne i merden også uskadeliggjøres når de driver ut av et Harbor Fence anlegg. Det bidrar til redusert smitte på tilliggende merder, på andre lokaliteter og på villaks.

Harbor Fence er lokalt virkende og gjør ingen skade på fisk inne i merden.

Harbor Fence reduserer behovet for andre tiltak i betydelig grad.

Vi tilbyr Harbor Fence gjennom en leiemodell som inkluderer montering, overvåking, service, vedlikehold og reparasjon samt flytting og oppsett på ny lokasjon.

null

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt