Aktuelt

null
2023-09-20

De to selskapene har inngått en FOU-kontrakt for levering av strømgjerder til lokaliteten Rogne i Møre og Romsdal.

Det forebyggende tiltaket «Harbor Fence» er et strømgjerde med lav spenning, som skal
hindre at lakselus kommer inn i merdene, skriver Harbor i en pressemelding.

Henrik Trengereid, Group Manager Seawater Production Technology i Mowi, sier at Mowi ønsker å prøve ut Harbor Fence i et felles FOU-prosjekt for å dokumentere effekten i stor skala. Laksegiganten vil fokusere på anlegg med utfordrende strøm og bølgehøyder.

Partene skal samarbeide om å utarbeide robust dokumentasjon over effekten mot lakselus og påvirkningen på fiskevelferd, samt sikker operasjon og drift av konseptet.

Christian Bjørnsen, daglig leder i Harbor, sier at kontrakten er viktig for utviklingen av selskapet. Han er svært fornøyd med få signert en FOU-kontrakt med storaktøren Mowi.

– Det er dette vi har rigget selskapet for de siste årene, sier han.

Harbor har jobbet i flere år med forskning og utvikling av strømgjerdet, og har vist svært gode resultater for Nova Sea med om lag 70 prosent mindre voksne hunnlus enn på andre lokaliteter i samme området, skriver de videre.

Funn fra forskningen har vist at luselarver mister evnen til å feste seg på laks, etter påvirkning av små elektromagnetiske felt. Harbor Fence utnytter effekten gjennom et omsluttende elektromagnetisk felt, som spennes opp rundt merden.

I tillegg til lokaliteten Rogne, ser Mowi på muligheten for å teste teknologien på en ytterligere lokalitet i løpet av 2024.

https://ilaks.no/mowi-og-harbor-inngar-stromgjerde-avtale/